Hakkımızda

Günümüzde; iş yaşamında, alınan temel üniversite eğitimi haricinde, tüm yaşamını ve kendini yenilemek için hem kişinin bakış açısını genişletecek, hem de var olan bilgi ve becerilerini değerlendirebileceği eğitim sisteminin, bireyi daha da başarılı kılacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.İşte bu amaçla Üniversitemiz 2016-2017 eğitim yılında bir proje başlatmış ve bu kapsamda, öğrencilerin seçtikleri aldıkları eğitim- öğretim dışında, ilgilendiği alanlarda da istediği eğitimi alabilmeleri için Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünü kurmuştur.

Bu süreçle; artık öğrencilerimiz ilgi duydukları, bilgi ve becerilerini geliştirmek istedikleri, iş yaşamlarına önemli bir katkı olarak olarak ekleyebilecekleri yetkinlikleri kazanmak için istedikleri derslere ulaşabilecek, aldıkları eğitimde geniş bir çeşitliliğe, yeni bir vizyona sahip olabileceklerdir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim müfredatına göre 2 grup seçmeli ders bulunmaktadır. Birinci grup dersler her bölümün kendi müfredatına uygun olarak bulunan seçmeli dersler, 2. Grup ise direkt olarak koordinatörlüğümüz tarafından açılacak olanlardır.
Koordinatörlük olarak, öğrencilerimizin sadece eğitimleri süresince değil, mezuniyet sonrasında da kullanabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması, kolaylıklar sağlaması açısından istedikleri derslere ulaşabilmelerini sağlamak birincil amacımızdır Bu vesileyle Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin hayata “ artı” ile başlamalarını sağlamaktan gururluyuz.

Koordinatörlüğümüz Nisan 2016 tarihinde kurulmuştur.

Misyon
Üniversitemizdeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki mevcut veya yeni açılacak derslerin, tüm öğrencilerin kendi alanları ve diğer alanlarda ilgilendiği konularda modern ve sistematik öğretim görmesini sağlamak amacıyla yararlanmasına açmak ve böylece Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim-öğretim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak; üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitlesi ile buluşturmak; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak, mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak; kendi kendine öğrenebilen bireyler olarak yaşam boyu öğrenmeye hazırlamaktır.

Vizyon
2017 yılı sonuna kadar Görevlerini yerine getirirken üniversitenin tüm birimleri ile eşgüdüm ve uyum içinde çalışan, ekip çalışmasına önem veren ve teşvik eden, tüm birimlerin çalışma disiplinine, etik değerlerine saygılı tavır sergileyen, tüm süreçlerde katılımcı ve paylaşımcılığı ile örnek teşkil eden, fark yaratan bir birim olmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
Seçmeli Dersler Koordinatörü
[email protected]