Hakkımızda

Günümüzde; iş yaşamında, alınan temel üniversite eğitimi haricinde, tüm yaşamını ve kendini yenilemek için hem kişinin bakış açısını genişletecek, hem de var olan bilgi ve becerilerini değerlendirebileceği eğitim sisteminin, bireyi daha da başarılı kılacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.İşte bu amaçla Üniversitemiz 2016-2017 eğitim yılında bir proje başlatmış ve bu kapsamda, öğrencilerin seçtikleri aldıkları eğitim- öğretim dışında, ilgilendiği alanlarda da istediği eğitimi alabilmeleri için Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünü kurmuştur.

Bu süreçle; artık öğrencilerimiz ilgi duydukları, bilgi ve becerilerini geliştirmek istedikleri, iş yaşamlarına önemli bir katkı olarak olarak ekleyebilecekleri yetkinlikleri kazanmak için istedikleri derslere ulaşabilecek, aldıkları eğitimde geniş bir çeşitliliğe, yeni bir vizyona sahip olabileceklerdir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim müfredatına göre 2 grup seçmeli ders bulunmaktadır. Birinci grup dersler her bölümün kendi müfredatına uygun olarak bulunan seçmeli dersler, 2. Grup ise direkt olarak koordinatörlüğümüz tarafından açılacak olanlardır.
Koordinatörlük olarak, öğrencilerimizin sadece eğitimleri süresince değil, mezuniyet sonrasında da kullanabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması, kolaylıklar sağlaması açısından istedikleri derslere ulaşabilmelerini sağlamak birincil amacımızdır Bu vesileyle Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin hayata “ artı” ile başlamalarını sağlamaktan gururluyuz.

Koordinatörlüğümüz Nisan 2016 tarihinde kurulmuştur.

Misyon
Üniversitemizdeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki mevcut veya yeni açılacak derslerin, tüm öğrencilerin kendi alanları ve diğer alanlarda ilgilendiği konularda modern ve sistematik öğretim görmesini sağlamak amacıyla yararlanmasına açmak ve böylece Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim-öğretim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak; üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitlesi ile buluşturmak; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak, mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak; kendi kendine öğrenebilen bireyler olarak yaşam boyu öğrenmeye hazırlamaktır.

Vizyon
2017 yılı sonuna kadar Görevlerini yerine getirirken üniversitenin tüm birimleri ile eşgüdüm ve uyum içinde çalışan, ekip çalışmasına önem veren ve teşvik eden, tüm birimlerin çalışma disiplinine, etik değerlerine saygılı tavır sergileyen, tüm süreçlerde katılımcı ve paylaşımcılığı ile örnek teşkil eden, fark yaratan bir birim olmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
Seçmeli Dersler Koordinatörü
asli.aykac@neu.edu.tr
Temsilciler
FAKÜLTELER
E-POSTA ADRESİ
Mimarlık Fakültesi Vedia Akansu vedia.akansu@neu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Vedia Okutan vedia.okutan@neu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Yöney Kırsal Ever yoneykirsal.ever@neu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Esra Karabacak esra.karabacak@neu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Behiye Çavuşoğlu behiye.cavusoglu@neu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Samire Hasanova samira.hasanova@neu.edu.tr
İletişim Fakültesi Aykut Yasakcı aykut.yasakci@neu.edu.tr
Veteriner Hekimliği Fakültesi Huban Göçmen huban.gocmen@neu.edu.tr
Eczacılık Fakültesi Eda Becer eda.becer@neu.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi Aylin İslam aylin.islam@neu.edu.tr
Atatürk Eğitim Fakültesi Murat Tezer murat.tezer@neu.edu.tr
Tıp Fakültesi Ruken Tan ruken.tan@neu.edu.tr
Sahne Sanatları Fakültesi İsmihan Yorgancı ismihan.yorganci@neu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı(Tıp Fakültesi) Semra Aslay semra.aslay@neu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı
(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü)
Yağmur Çerkez yagmur.cerkez@neu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sabiha Gökçen Zeybek gokcen.zeybek@hotmail.com
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi Erdi Şafak erdi.safak@neu.edu.tr
YÜKSEK OKULLAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Nazım Burgul nazım.burgul@neu.edu.tr
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Nesrin Menemenci nesrin.menemenci@neu.edu.tr
MESLEK YÜKSEK OKULLARI (MYO)
Sağlık Hizmetleri MYO Meryem Güvenir meryem.guvenir@neu.edu.tr
Adalet MYO Aysun Beydola
Meslek MYO
Turizm ve Otelcilik MYO Nesrin Menemenci Bahçelerli nesrin.menemenci@neu.edu.tr
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü Nadire Çavuş nadirecavus@neu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fehmi Burak Alkaş fehmibalkas@neu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Behiye Çavuşoğlu behiye.cavusoglu@neu.edu.tr
Adli Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Behçet Öznacar behcet.oznacar@neu.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
Kardiyolojik Bilimler Enstitüsü
Nöroloji Enstitüsü
OKULLAR
İngilizce Hazırlık Okulu Deniz Altay deniz.altay@neu.edu.tr
Türkçe Hazırlık Okulu
Yaz Okulu
Dersler
Kod Ders Adı Ders Dili Fakülte/Bölüm Öğretim Görevlisi E-posta
SEC003 İRAN POLİTİKASI Türkçe İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ/ULUSALARASI İLİŞKİLER GHADİR GOLKARİAN ghadir.golkarian@neu.edu.tr
SEC004 ORTA DOĞU POLİTİKASI Türkçe İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ/ULUSALARASI İLİŞKİLER GHADİR GOLKARİAN ghadir.golkarian@neu.edu.tr
SEC005 MEDICAL 3D PRINTING İngilizce TIP FAKÜLTESİ – FACULTY OF MEDICINE EMİL MAMMADOV emil.mammadov@neu.edu.tr
SEC006 PEACE STUDIES İngilizce İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI ILIŞKILER OPEOLUWA OLUYEMI opeoluwa.oluyemi@neu.edu.tr
SEC007 MÜZİK SANATININ SİNEMATİK İZDÜŞÜMÜ Türkçe EĞİTİM FAKÜLTESİ ERTEM NALBANTOĞLU ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr
SEC008 LIFE LONG LEARNING IN HEALTHCARE İngilizce ECZACILIK FAKÜLTESI DUDU ÖZKUM YAVUZ dudu.ozkum@neu.edu.tr
Öğrenciler
  • Kimler Başvurabilir?
  • SEC kodlu dersleri Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki tüm öğrenciler seçebilir.
  • Başvuru Nasıl Yapılır?
  • Öğrencilerimiz sık sorulan soruların (SSS) öğrenciler kısmını tıkladığında yeterli açıklamaya ulaşabilirler
S.S.S
Sık Sorulan Sorular
Cevaplar
Bu dönem SEC kodlu Seçmeli ders almak istiyorum; bu dersi nereden, nasıl seçebilirim? Einstein şifreniz ile kendi sayfanıza giriniz, karşınıza bu dönem kendi programınızda alacağınız zorunlu dersler listesi çıkacaktır.
Sayfanın üst kısmında 2 adet seçmeli dersler seçeneği göreceksiniz; ilki programınızın seçmeli dersler listesi, 2.cisi ise bölüm dışı ( program dışı) seçmeli dersler listesidir.
2. listeden okul adı olarak “rektörlük” seçiniz.
Açılan penceredeki dersler “SEC” kodlu derslerdir.
Bu derslerden istediğinizi seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz bu ders danışmanınızın sizinle ilgili olan sayfasında kendisi tarafından görülecektir.
Bu işlemden sonra danışmanınızla görüşünüz ve danışmanınızın bu derse onay verip vermeme kararını öğreniniz.
Seçmiş olduğum ders/leri kayıtlı olduğum bölümün program koordinatörü/danışmanım onaylamak zorunda mı? Tüm derslerinizi program koordinatörü veya danışmanınız onaylamadan alamazsınız. SEC kodlu dersi seçtiğinizde yine mutlaka program koordinatörünüz veya danışmanınızla iletişime geçiniz ve onun “SEC” kodlu dersi almanızı onaylayıp onaylamadığını öğreniniz.
Seçmeli derslerin kredi ve AKTS bilgilerine nereden ulaşabilirim Lütfen ilan edilen SEC Kodlu Derslerin Listesi’nden derslerin kredi bilgisinin kontrol ediniz. Alternatif olarak derslerin bilgi paketlerin formunda bu bilgi mevcuttur.
Seçmeli derslerin kontenjan bilgilerine nereden ulaşabilirim Her dönem, ders sorumlularından edinilen bilgiler doğrultusunda ders kontenjanları güncellenerek ana sayfamızda ilan edilmektedir. Lütfen oradan takip ediniz.
Ders kontenjan artırımı talebinde bulunabilir miyim? Derslerin kontenjanları dersin özelliklerine ve derslik durumuna göre ders sorumluları tarafından belirlenmektedir. Dersi programınıza ekleyemediyseniz ilk hafta derse giderek ders sorumlusu ile görüşmenizi öneririz.
Bir dönemde kaç seçmeli ders alabilirim? O dönemdeki ders programınız yoğunluğuna göre seçebilirsiniz. Danışmanınız ile beraber çalışmanız önerilir.
Bir dönemde kaç seçmeli ders alabilirim? O dönemdeki ders programınız yoğunluğuna göre seçebilirsiniz. Danışmanınız ile beraber çalışmanız önerilir.
Yanlış bir seçmeli ders aldım. Ne yapmalıyım Seçmeli derslere talep yoğundur. Lütfen, seçmeli dersleri derslerin bilgi paketlerini okumuş olarak ve haftalık programınıza uyacak şekilde ALINIZ. Herhangi bir nedenle üzerinizden düşürmek istediğiniz dersi Ekle-Sil Haftası bitmeden üzerinizden düşürünüz.
Ders Sorumlusu’ nun iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim Üniversitemizin akademik personeline ait bilgiler ders sorumlusunun bağlı olduğu birimin sayfasında mevcuttur. Öncelikle, ders sorumlusunun hangi birimde çalıştığını kontrol ediniz. İlgili sayfada bulunan Yakın Doğu uzantılı e-mail ve ofis telefonundan ulaşabilirsiniz
Seçmeli derslerin devam-devamsızlık şartı nedir? Seçmeli derslere öğrenci devamı koşulları üniversitemizin yönetmeliği uygulanmaktadır.
Bir seçmeli dersten başarısız oldum ne yapmalıyım? Başarısız olduğunuz dersi tekrar alabilirsiniz ya da o dersin yerine eşit kredili başka bir ders alıp başarılı olduğunuzda başarılı olduğunuz dersi başarısız olduğunuz dersin yerine saydırabilirsiniz
SEC kodlu dersler Bölüm dışı seçmeli ders midir? EVET, tüm SEC kodlu dersler bölüm dışı seçmeli derstir.
Seçmiş olduğum ders transkripte işlenecek mi? EVET, mezun olduğunuzda bu ders (ler) den eğitim aldığınızı ve başarılı olduğunuz gösteren değerlendirme notu ile birlikte transkriptinizde eklenmiş olacaktır
Seçmeli dersler için ek ücret ödemek gerekli mi? Eğer ücret ödenecekse her ders için ayrı ayrı mı belirleniyor? HAYIR, Seçmeli dersler için ek ücret talep edilmemektedir.
Aynı seçmeli dersten başarılı olsam bile daha sonraki dönemlerde yeniden alabilir miyim? EVET
Seçmeli dersten başarısız olduğum taktirde not ortalamam düşecek mi? EVET, çünkü seçmeli ders eğitim programınızdaki diğer derslerden birisidir. Genel not ortalamanızı hesaplanırken bu ders te katılır.
Seçmiş olduğum dersin eğitiminin hangi gün ve saatte nerede olduğunu bildiren bir link var mı? Einstein sistemindeki SEC kodlu derslerin link’i mevcuttur
Seçmiş olduğum ders/leri kayıtlı olduğum bölümün program koordinatörü/DANIŞMANIM onaylamak zorunda mı? Tüm derslerinizi program koordinatörü veya danışmanınız onaylamadan alamazsınız. Ders seçimi sırasında mutlaka program koordinatörünüz veya danışmanınızla iletişime geçiniz ve onun önderliğinde ders seçimi yapınız
Ön lisans öğrencisiyim. SEC kodu ile tanımlanmış ön lisans/ lisans/ yüksek lisans/ doktora seviyesindeki derslerinden istediğimi seçebilir miyim? EVET. SEC kodlu derslerden; almış olduğunuz eğitim seviyesinden bağımsız ders seçimi yapabilirsiniz
Lisans öğrencisiyim. SEC kodu ile tanımlanmış ön lisans/ lisans/ yüksek lisans/ doktora seviyesindeki derslerinden istediğimi seçebilir miyim? EVET. SEC kodlu derslerden; almış olduğunuz eğitim seviyesinden bağımsız ders seçimi yapabilirsiniz
Yüksek lisans öğrencisiyim. SEC kodu ile tanımlanmış ön lisans/ lisans/ yüksek lisans/ doktora seviyesindeki derslerinden istediğimi seçebilir miyim? EVET. SEC kodlu derslerden; almış olduğunuz eğitim seviyesinden bağımsız ders seçimi yapabilirsiniz
Doktora öğrencisiyim. SEC kodu ile tanımlanmış ön lisans/ lisans/ yüksek lisans/ doktora seviyesindeki derslerinden istediğimi seçebilir miyim? EVET. SEC kodlu derslerden; almış olduğunuz eğitim seviyesinden bağımsız ders seçimi yapabilirsiniz

Aşağıdaki listede merak ettikleriniz ile ilgili herhangi bir bilgi bulamadığınız takdirde, DOSD Koordinatörlük sayfasındaki diğer birimlerin SSS bölümüne bakmanızı, yine de yardımcı olacak açıklamayı ulaşamadığınız takdirde koordinatörlüğümüzle iletişim kurmanızı öneririz. )

Aşağıdaki tablo sadece 2016-2017 yarıyılı için geçerlidir.

Sık Sorulan Sorular
Cevaplar
Ortak dersleri verecek olan öğretim elemanlarının diğer yükleri ortak dersin verilmesini engellerse, bu derslerin öğretim elemanları değişebilir mi? Böyle bir engelleme söz konusu olmayacaktır çünkü ortak derslere atanacak olan öğretim elemanlarına söz konusu asgari ders saati zaten ortaklaşma gerçekleşmeden önce verilmiş olacaktır. Öğretim elemanı seçimleri ders saatleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
Öğretim programımızdaki tüm seçmeli dersler bu yeni sistemle birlikte tüm öğrencilere açık mı olacak? Evet, bir öğrenci ders seçmek için sisteme girdiğinde o yarıyılda tüm öğretim programlarına ait açılmış tüm dersleri görecek ve seçebilecektir.
Öğrencinin kendisi için uygun seçmeli dersi seçmesi için öğretim elemanın yapacağı ders açma işlemi sırasında o derse ait önkoşulu (ders kodu halinde) tanımlamış olması gerekir.
Öğretim elemanları , şu anda Öğretim programlarımızda mevcut seçmeli dersler dışında başka seçmeli ders/ler de açabilecek mi? Evet, Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tüm öğretim elemanlarına ayrı bir duyuru yapacak ve öğretim elemanı istediği bir dersi seçmeli ders olarak öğrencilerimize sunabilecektir.
Bu yeni seçmeli ders/ler Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü’ne bağlı ders/ler olacaktır.
Öğretim elemanı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğüne bağlı olarak açacağı ders için kimden izin alacak? Bu derslerin yönetim birimi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü olacak ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü web sayfası aracılığı ile öğrencilere sunulacaktır
İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138

Lefkoşa / KKTC

Mersin 10 – TÜRKİYE

Tel: +90 (392) 223 64 64

Faks: +90 (392) 223 64 61

E-posta:secmeli@neu.edu.tr